Acrylic on canvas
100x100 cm


Acrylic on canvas
40x40 cmAcrylic on canvas
40x40 cm

Acrylic on canvas
40x40 cm

Acrylic on canvas
40x40 cm

Acrylic on canvas
40x40 cm


Acrylic on canvas
40x40 cm


 

Acrylic on canvas
40x40 cm
Acrylic on canvas
40x40 cm

Acrylic on canvas
40x40 cm


Acrylic on canvas
40x40 cm

Acrylic on canvas
40x40 cm

Acrylic on canvas
40x40 cm

Acrylic on canvas
40x40 cm

Acrylic on canvas
40x40 cm


Acrylic on canvas
40x40 cmAcrylic on canvas
40x40 cmAcrylic on canvas
120x80 cm
from the series “Ozaj ma nespoznávaš, milený?”


Acrylic on canvas
40x40 cm
from the series “Ozaj ma nespoznávaš, milený?”

Acrylic on PES
140x140 cm

Acryliy on PES
130x140 cmAcryliy on PES
110x130 cm
Oil on canvas
160x140 cm
from the series “Ozaj ma nespoznávaš, milený?”
Oil on canvas
110x130 cm
from the series “Ozaj ma nespoznávaš, milený?”Acrylic on canvas
90x70 cm
from the series “Ozaj ma nespoznávaš, milený?”
Acrylic on canvas
90x80 cm
from the series “Ozaj ma nespoznávaš, milený?”


Acrylic on PP
150x140 cm
from the series “Ozaj ma nespoznávaš, milený?”Oil on canvas
70x50 cm
from the series “nemôžeš, netúžiš, nepoznáš, neveríš”

Oil on canvas
170x140 cm
from the series “nemôžeš, netúžiš, nepoznáš, neveríš”

Oil on canvas
160x140 cm
from the series “nemôžeš, netúžiš, nepoznáš, neveríš”

Copyright © 2020 Miriama Kardosova. All Rights Reserved.